Lékař
MUDr. Kahoun Dušan


Adamovská 490/13
Rudolfov

Tel.: 387 202 864
Mobil: 722 594 868

Poskytovaná péče

  • Ošetření akutních stavů, zajištění návaznosti na odborná pracoviště a nemocniční oddělení
  • Preventivní péče (vstupní, závodní a preventivní prohlídky)
  • Zásady prevence, očkování
  • Laboratorní diagnostika, stanovení hladiny cukru v krvi, orientační vyšetření moče
  • Kontrola INR (Quicka) přímo v ordinaci
  • EKG včetně základního předoperačního vyšetření
  • Infusní léčba bolestivých stavů

Přístrojové vybavení: EKG, Glukometr, CoaguChek S.

Ceník

Vstupní výstupní a preventivní prohlídka 400 kč
Prohlídky pro závody - svářečské, topičeské průkazy apod. 400 kč
Zbrojní průkaz 500 Kč
První vyšetření pro řidičský průkaz 400 Kč
Opakované vyšetření pro řidičské průkazy 200 Kč
Zdravotní průkaz "potravinářský" 200 Kč
Vypsání pojistky, bolestné 150 Kč
Potvrzení pro POLICII ČR a orgány státní správy 150 Kč
Výpis ze zdravotnické dokumentace 150 Kč
Administrativní úkon, ztráta tiskopisu 100 Kč
Aplikace léku, vakcíny na vlastní žádost 50 Kč